Outlet

CLASSIC-produkterna är de få återstående produkterna från vårt tidigare design, som säljs billigare för att undvika spill.

För alla produkterna gäller det att innehållet, hållbarheten och effekten är densamma, så produkterna är lika bra som de nya - de ser bara lite annorlunda ut.