Användning

Apply a small amount to the affected areas twice daily. If soap or other cleansing products are used before, rinse the skin thoroughly with water.

Förvaras kallt före öppning (2–8° C). När produkten är öppnad kan den förvaras i rumstemperatur i upp till tre månader.