HELP US GIVE BAK

Tidigare i år blev vi kontaktade av barn och ungdomsavdelningen på ett Danskt sjukhus. De bad om hudvårdsprodukter till tonåringarna som är inlagda för att opereras. Bara något litet de kan ge dem på en annars jobbig dag. 

Därför skänker vi en BAK produkt till en ungdomsavdelning på ett Danskt sjukhus för varje order på vår hemsida från 22-25 juni under sommarrean.