[ Obalans i underlivet ]

Det beräknas att runt 30% av alla kvinnor i västvärlden lider av bakteriell vaginos och/eller svampinfektion i underlivet, men det är inte alla som upplever några symptom. Detta är ett tydligt tecken på att vaginans mikrobiom är känslig och ofta hamnar i obalans. Det pekar även på att obalans i underlivet är vanligt och att det är något vi borde tala om mer öppet och sakligt.

Vaginans mikrobiom kännetecknas av relativt lågt mångfald jämfört med andra kroppsdelar. Den består främst av lactobacillus (mjölksyrebakterier), särskilt Lactobacillus crispatus som behåller den nödvändiga, sura pH-balansen (~4,5, samma som många olika typer av vin 😊) och förhindrar tillväxten av mikroorganismer som kan orsaka intima problem. Trots att hög mikrobiellt mångfald ofta anses vara ett tecken på god hälsa är det tvärtom i vaginans mikrobiom. När de dominerande mjölksyrebakterierna ersätts av andra mikroorganismer är detta ofta ett tecken på dysbios som orsakar klåda, irritation, obehagliga lukter och kraftfullare flytningar.

Trots att vaginans mikrobiom har lågt mångfald varierar dess komposition stort från person till person. Mycket är fortfarande okänt när det gäller varför dessa variationer finns och hur de uppstår. Vi vet dock att de påverkas av faktorer som etnicitet, ålder, regionalt ursprung och mycket annat.