[ Mikrobiomet ]

Vad är mikrobiomet?

Mikrobiomet är kroppens bakterievänner 

Mer exakt är det den samlade genbanken av alla mikroorganismer som lever i kroppen. De flesta av dessa lever i tarmarna, men det finns även många mikroorganismer i andra delar av kroppen, t.ex. på huden och i vaginan. Dessa mikroorganismer utgör tillsammans mer än 50 % av det totala antalet celler i kroppen.

Vissa av dem är skadliga (patogener), men en överväldigande majoritet är antingen ofarliga eller till och med nödvändiga för dig och din hälsa (probiotika).

Är bakterier farliga?

Nej, snarare tvärtom. De flesta bakterierna är viktiga för vår hälsa.

Att alla bakterier är farliga är ett av nutidens största missförstånd. Alla bakterier är inte lika. Trots att det finns miljontals olika bakterier känner vetenskapen endast till knappt 100 som är patogener – alltså skadliga för människan.

Den överväldigande majoriteten av bakterierna som lever på och i oss är nödvändiga för vår fysiologi, till exempel för att vi ska kunna smälta mat, ha ett fungerande immunsystem och för att vår hud och kropp ska förbli friska.

Hur fick jag mitt mikrobiom?  

Från början fick du det av din mamma.

Ny forskning visar att mikrobiomet börjar utvecklas redan hos foster, via moderkakan. Först absorberar vi mikrober via vår mammas förlossningskanal och anus när vi föds, och sedan även via kontakt med huden och bröstmjölken.

Från födelsen utvecklas mångfalden och sammansättningen av mikrobiomet via kontakt och interaktion med miljön: när vi umgås med andra människor eller djur, när vi äter, eller när vi är ute i naturen.

Vårt mikrobiom består av levande organismer och förändras därför ständigt. Men det är svårt att ändra mikrobiomet permanent på ett betydande sätt. Forskning visar att vår mikrobiom tar form under de första åren av våra liv, vilket betyder att mikrobiomet du hade som treåring kommer att vara mycket lik det mikrobiom du har idag. Men mikrobiomet är ändå ganska känslig och balansen kan enkelt rubbas så att proportionerna ändras, vilket kan göra så att patogener konkurrerar ut de goda bakterierna. På huden kan för mycket rengöring och användning av olika produkter leda till obalans.

Vad gör bakterierna egentligen i kroppen? 

                  De arbetar för dig.

Det finns få funktioner i kroppen som bakterier inte är involverade i på något sätt. Antingen direkt genom metaboliter (sammansättningar som produceras av bakterier) eller som en del av en biosyntetisk väg (en serie kemiska reaktioner i kroppen).

Bilden här nedanför visar en av våra bakteriers biosyntetiska vägar (LB244R®). Du behöver inte förstå vad bilden visar fullt ut, men som du säkert förstår är bakteriens roll i kroppen allt annat än enkel.

Bakterier håller huden frisk.

Bakterier är nödvändiga för att huden ska förbli frisk. Mjölksyrebakterier hjälper till exempel till med att skapa en sur miljö (pH ~4,5). Detta förhindrar patogener från att slå sig ner på huden, något som kan leda till torr hud, eksem, finnar och akne. Inom vetenskapen finns det dock många obesvarade frågor om vilken roll många mikroorganismer har på huden. En hypotes är att de är en del av det ”medfödda immunsystemet”, den del av immunsystemet som du har sedan födseln och som är konstant genom hela livet.

Vi vet även att många mikroorganismer producerar ceramid, som är en viktig del av hudens skyddande funktion och som hjälper till att hålla huden fuktig. Dessutom har mikroorganismer en antioxidant effekt som förhindrar åldersrelaterade processer som orsakas av fria radikaler och oxidering – alltså rynkor och pigmentering.

Bakterier håller vaginan frisk.

Vaginans mikrobiom kännetecknas av relativt låg mångfald jämfört med andra kroppsdelar. Den består främst av lactobacillus (mjölksyrebakterier), särskilt Lactobacillus crispatus som ser till att den nödvändiga, sura pH-balansen behålls (~4,5, samma som många olika typer av vin 😊). De förhindrar dessutom tillväxten av mikroorganismer som kan orsaka intima problem. Trots att hög mikrobiell mångfald ofta anses vara ett tecken på god hälsa är det tvärtom i vaginans mikrobiom. När de dominerande mjölksyrebakterierna ersätts av andra mikroorganismer är detta ofta ett tecken på dysbios (obalans) som orsakar klåda, irritation, obehagliga lukter och kraftfullare flytningar.

Trots att vaginans mikrobiom har lågt mångfald varierar dess komposition stort från person till person. Mycket är fortfarande okänt när det gäller varför dessa variationer finns och hur de uppstår. Vi vet dock att de påverkas av faktorer som etnicitet, ålder, regionalt ursprung och mycket annat.

Vad är ett friskt mikrobiom?

Ett friskt mikrobiom karaktäriseras av högt mångfald och balans. 

Ett balanserat mikrobiom med högt bakteriellt mångfald är viktigt för frisk hy och en frisk kropp. Vi lever i en symbios med våra bakterier – vi ger dem näring och skydd och de stärker vårt immunsystem, skyddar oss från miljön vi lever i, skyddar hudens pH nivå, producerar viktiga sammansättningar och mycket mer. Enkelt uttryckt ser de till att vi förblir friska.

I vårt moderna samhälle har vi ofta ett visuellt, kosmetiskt perspektiv på hudvård. Men för vår kropps hälsa är det viktigt att ha ett starkt skydd – dvs. ett balanserat mikrobiom och en stark hudbarriär – som bland annat förhindrar patogener från att penetrera huden och skada kroppen.

Varför minskar mångfalden i vårt mikrobiom?

Vi lever för rent, äter för dåligt och utsätts i allt större utsträckning för kemikalier och antibiotika.

Vi i västvärlden har förlorat runt 30% av vår tarmflora jämfört med människor som exponeras mera för sina naturliga omgivningar, äter mera varierad kost och har en mera traditionell livsstil. Forskare försöker idag lista ut vilken funktion bakterierna som vi saknar har. I mikrobiomet består nästan 70 procent av alla bakterier av ett litet antal bakteriestammar och de återstående 30 procenten består av runt 900 stammar. Forskning visar att mångfalden hos de återstående 30 procenten är mycket viktig och att det är dessa som vi håller på att utrota.

Hur får jag ett friskt mikrobiom? 

Lev hälsosamt, undvik att använda skadliga kemikalier och använd probiotiska produkter.

I allmänhet är en varierad och fiberrik kost samt motion i naturen bra sätt att bibehålla en balanserad mikrobiom. Det viktigaste är dock att låta bli att påverka mikrobiomet negativt. Våra moderna livsstilar gör att vi lever extremt rent och sterilt, och att vi dagligen kommer i kontakt med en mängd onödiga kemikalier i form av hudvårdsprodukter, hårprodukter, rengöringsprodukter osv. Sammanlagt leder allt detta till en obalans i mikrobiomet. När du har tvättat händerna med en vanlig tvål som dödar bakterier tar det flera timmar innan din mikrobiom återgår till det normala. Om det här upprepas flera gånger om dagen över en lång tidsperiod kommer mikrobiomen inte att kunna återgå till sin normala balans, vilket långsiktigt kan leda till problem, till och med kroniska problem. Det här betyder såklart inte att du bör låta bli att tvätta händerna, men tänk på varför, när, med vad och hur ofta du utsätter din mikrobiom för den här typen av störningar.

Ett effektivt sätt att återfå balansen och fortsätta att ha en hälsosam mikrobiom är genom att använda probiotika.