Privacy policy

På BAK Skincare ApS ("BAK Skincare", "vi", "oss" eller "vår") lägger vi stor vikt vid konfidentialitet och datasäkerhet. Denna integritetspolicy gäller för vår behandling av personuppgifter och fastställer riktlinjer för hur BAK Skincare behandlar dina personuppgifter och tillhandahåller den information som du har rätt att få enligt tillämpliga dataskyddslagar. Du bör läsa integritetspolicyn innan du lämnar över dina personuppgifter till BAK Skincare.

 

1. Dataskyddsansvarig och kontaktinformation

Den dataskyddsansvarige för dina personuppgifter är:


BAK Skincare ApS
Adress: Lersø Parkallé 42, 2., 2100 København Ø, Danmark
CVR-nr.: 43318217

 

2. Om du besöker webbplatsen https://www.bakskincare.se/

2.1 Cookies


Typer av personuppgifter

BAK Skincare använder cookies på webbplatsen https://www.bakskincare.se/ och i samband med detta behandlar dina personuppgifter. BAK Skincare kan samla in följande personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats:
- IP-adress
- MAC-adress
- Bläddringshistorik

Vi använder cookies för att samla in ovan nämnda personuppgifter. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy, som du kan hitta på webbplatsen.

Syftena med behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:
- Marknadsföring i allmänhet
- Produkt- och tjänsteutveckling

 

Rättslig grund för behandling

BAK Skincare behandlar dina personuppgifter enligt följande grund:
- Legitima intressen: Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på våra legitima intressen, till exempel att genomföra statistik, analyser, tillhandahålla support samt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6.1.f i allmänna dataskyddsförordningen).

När du besöker vår webbplats ber vi om ditt informerade samtycke för att placera cookies som inte är funktionella cookies enligt cookie-reglerna. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan läsa mer om hur du ändrar dina cookie-inställningar i vår cookiepolicy.

 

Lagringsperiod

Cookies raderas enligt vår cookiepolicy. Informationen kan dock lagras under en längre tid i anonymiserad form.

 

2.2 Om du använder vår webbutik

Typer av personuppgifter
När du använder vår webbutik behandlar BAK Skincare dina personuppgifter. BAK Skincare kan samla in, behandla och lagra följande typer av dina personuppgifter:
- Ditt namn
- Din e-postadress
- Ditt telefonnummer
- Din adress
- Din betalningsinformation
- Information om din beställnings-/köphistorik
- Information om ifall du upplever biverkningar vid användning av våra produkter. Detta kan inkludera din hälsouppgifter om du lämnar sådan information.

 

Syftena med behandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:
- Fullgörande av beställningar i BAK Skincare:s webbutik
- Hantering av leveranser, klagomål och returer
- Publicering av marknadsföring utan samtycke baserat på tidigare köp hos oss i de fall där vi väljer att använda oss av denna möjlighet enligt den danska marknadsföringslagen
- Statistik och analys
- Lagliga krav vid behandling av förfrågningar om biverkningar

 

Rättslig grund för behandling

BAK Skincare behandlar dina personuppgifter enligt följande grund:

- Legitima intressen: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen för marknadsföring gentemot dig i de fall där samtycke inte krävs samt vårt legitima intresse av att kunna genomföra statistik och analys med syfte att utveckla och förbättra våra tjänster (artikel 6.1.f i allmänna dataskyddsförordningen).
- Avtalsenliga förpliktelser: Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla köpeavtalet med dig, inklusive att kunna leverera de beställda varorna, hantera klagomål, returer, etc. (artikel 6.1.b i allmänna dataskyddsförordningen).
- Laglig förpliktelse: Behandlingen av dina personuppgifter kommer i vissa fall att vara nödvändig för att uppfylla lagliga förpliktelser, såsom vår skyldighet att behandla en förfrågan från dig om biverkningar vid användning av våra produkter (artikel 6.1.c i allmänna dataskyddsförordningen). Om din förfrågan inkluderar hälsouppgifter är vår rättsliga grund för behandling av denna data artikel 9.2.b i allmänna dataskyddsförordningen för att uppfylla våra lagliga förpliktelser att behandla din förfrågan enligt dansk hälso lagstiftning.

 

Lagringsperiod

Som en allmän regel kommer vi att lagra dina personuppgifter i 5 år efter ditt senaste köp. Om du har köpt produkter som omfattas av garanti kommer vi att radera dina personuppgifter vid garantiperiodens slut.

Information relaterad till bokföringsmaterial behålls i 5 år från slutet av det räkenskapsår som datan relaterar till.

Vi kan dock behandla dina personuppgifter under en längre period i anonymiserad form.

 

3. Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev och deltar i tävlingar

Typer av personuppgifter
BAK Skincare samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål när du anmäler dig till nyhetsbrev. BAK Skincare kan samla in, behandla och lagra följande typer av dina personuppgifter:
- Namn och e-postadress

BAK Skincare kan också behandla dina personuppgifter när du deltar i tävlingar via våra sociala medier. Vi vill notera att dessa webbplatser är gemensamma behandlare eller oberoende behandlare för de personuppgifter du lämnar när du deltar i en tävling.

 

Syftena med behandlingen

Dina personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:
- Marknadsföring

 

Rättslig grund för behandling

BAK Skincare behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

- Samtycke: BAK Skincare kommer endast att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive för att skicka ut nyhetsbrev, om du har gett ditt förutbestämda och uttryckliga samtycke till detta (artikel 6.1.a i allmänna dataskyddsförordningen).
- Legitima intressen: Behandlingen av dina personuppgifter kommer, i samband med analys och statistik, att baseras på våra legitima intressen av att kunna förbättra och utveckla vår service (artikel 6.1.f i allmänna dataskyddsförordningen).

 

Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge ditt samtycke att ta emot nyhetsbrev är aktivt.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken för avregistrering längst ned i varje e-post eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Att återkalla ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som föregick återkallelsen.

Dokumentation av ditt marknadsföringssamtycke behålls i 2 år från det att du har återkallat ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföringsmaterial. Lagringsperioden fastställs baserat på Lactobios legitima intresse av att kunna dokumentera att direktmarknadsföring har genomförts i enlighet med gällande lagstiftning (artikel 6.1.f i allmänna dataskyddsförordningen).

Vi rensar upp våra sociala medier regelbundet och minst varannan år för att säkerställa relevansen av våra inlägg. Dock har du en skyldighet att radera personuppgifter du har kommenterat på våra inlägg eller lagt upp på våra sidor när du deltar i en tävling via sociala medier.

Dessutom kan informationen lagras under en längre period i anonymiserad form.

 

4. Om du är leverantör, samarbetspartner etc.

Denna sektion innehåller policyn för BAK Skincare:s behandling av personuppgifter för enskilda företagsägare eller kontakter till leverantörer och andra affärspartners som samarbetar med BAK Skincare.

Insamling av personuppgifter

BAK Skincare kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:
- När ditt företag eller företaget du arbetar för ingår ett avtal med BAK Skincare

Typer av personuppgifter
BAK Skincare kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:
- Namn, e-postadress, telefonnummer och motsvarande kontaktinformation

Vi kan få sådan information direkt från dig (främst genom e-post och annan korrespondens med dig) eller från en tredje part såsom din arbetsgivare.

Syftena med behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:
- Allmän planering, uppfyllelse och hantering av samarbeten, inklusive avtal

Rättslig grund för behandling
BAK Skincare behandlar främst dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

- Kontraktsenliga förpliktelser: I vissa fall är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att uppfylla ett avtal (artikel 6.1.b i allmänna dataskyddsförordningen).


- Legitima intressen: Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen av att, till exempel, hantera dagliga verksamheter i enlighet med legitima och rättvisa affärsmetoder, inklusive planering, utförande och hantering av samarbetet eller vårt legitima intresse av, till exempel, att utföra. Behandlingen kan också vara nödvändig för vårt legitima intresse av att förebygga bedrägerier eller fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk (artikel 6.1.f i allmänna dataskyddsförordningen).


- Laglig förpliktelse: Behandlingen av dina personuppgifter kommer i vissa fall att vara nödvändig för att uppfylla lagliga förpliktelser, såsom vår skyldighet att förebygga olaglig verksamhet (artikel 6.1.c i allmänna dataskyddsförordningen).

Lagringsperiod
Som en allmän regel kommer vi att lagra dina personuppgifter i 5 år efter vår kontakt med dig har avslutats.

Information relaterad till bokföringsmaterial behålls i 5 år från slutet av det räkenskapsår som datan relaterar till.

Vi kan dock behandla dina personuppgifter under en längre period i anonymiserad form.


5. Överföring till andra behandlare och anförtrodd dataöverföring


För att uppnå ovanstående ändamål kan vi ge tredje parter tillgång till dina personuppgifter, vilket, baserat på ett kontraktsförhållande med BAK Skincare, tillhandahåller relevanta tjänster, detta kan vara IT-leverantörer eller andra leverantörer som behandlar personuppgifter för oss. Sådana leverantörer kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner enligt de signerade databehandlingsavtalen.

I samband med BAK Skincare:s utveckling kan företagsstrukturen ändras, t.ex. genom total eller partiell försäljning av företaget. Vid en partiell överföring av tillgångar som innehåller personuppgifter är behandlingsgrunden för den relaterade överföringen av personuppgifter, som regel, artikel 6.1.f i allmänna dataskyddsförordningen, eftersom BAK Skincare har ett intresse av att överföra delar av sina tillgångar och göra kommersiella/strukturförändringar.

Förutom det som beskrivs ovan lämnas dina personuppgifter i allmänhet inte ut till en tredje part utan ditt samtycke. Dock kan det i vissa omständigheter och enligt lag vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till exempelvis

Om dina personuppgifter överförs till personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga etablerade i länder utanför EU/EES som inte har en adekvat skyddsnivå kommer en sådan överföring endast att ske när en överföringsgrund säkerställs. Dessutom kommer överföringen att baseras på EU-kommissionens standardavtal. Om du har några frågor om grunden för överföringar till länder utanför EU/EES, kontakta oss på contact@bakskincare.com.

 

6. Dina rättigheter

• Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig
• Du har rätt att invända mot vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter
• Du har rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter, dock finns det vissa lagliga undantag, inklusive bokföringslagen
• Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
• Under vissa omständigheter kan du också begära att få en kopia av dina personuppgifter och att överföra de personuppgifter du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)
• Du kan när som helst dra tillbaka eventuella samtycken du har gett. Vi kommer sedan att radera dina personuppgifter om vi inte får fortsätta behandlingen på en annan grund. Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet

 

7. Frågor och klagomål

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss:

BAK Skincare ApS
Adress: Lersø Parkallé 42, 2., 2100 København Ø, Danmark

Om din klagomål inte löses av oss och du vill fortsätta ärendet kan du klaga till Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefonnummer: 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk

***

Version Godkända Ändringar:
Charlotte Berglund Thomsen, 18/03/2024, Ny integritetspolicy.